DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REZERVÁCIE REŠTAURAČNÉHO STOLA / PRIESTORU:

Vyplnením osobných údajov (meno, e-mailová adresa, tel. číslo) v rezervačnom formulári potvrdzujem, že som fyzická osoba, ktorá dovŕšila minimálny vek 16 rokov, ďalej ako „Dotknutá osoba“ udeľujem obchodnej spoločnosti:

R.D.M., spol. s r. o.

IČO: 35 848 529

Janotová 10

841 04 Bratislava

Slovenská republika

prevádzkujúcej

Riviera PIZZERIA & GARDEN

Devínska cesta 2

841 04 Bratislava – m. č. Karlova Ves

Slovenská republika

svoj vážny, dobrovoľný resp. slobodný súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov pre účely rezervácie reštauračného stola / priestoru.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to písomnou formou, odoslanou na oficiálnu

e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@pizzeriariviera.sk

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie a odvolanie predmetného súhlasu „o spracúvaní osobných údajov „Dotknutej osoby“ sa v Slovenskej republike riadi platnými a účinnými ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.